TAGES BAD MUR & PUTS

Fasadrenovering i Gävle

Fasadrenovering Gävle

Vid en fasadrenovering så är det viktigt att först hitta källan till varför fasaden spruckit. I dom flesta fall så är det vatten som är boven. Många äldre hus har inte fönsterbleck som leder bort vattnet som dagens så vatten tränger oftast in i hörnen där bläcket möter fasaden och när det sedan blir kallt så blir det frostsprängning.

När fasadrenoveringen ska igång så är det ytterst viktigt att man använder rätt bruk. Använder man ett för hårt bruk än det befintliga så kommer nya sprickor uppstå runt lagningarna efter en tid eftersom huset rör lite på sig pga vädret. Vi undersöker alltid vilket bruk som är på fasaden samt vilket system som används. Utifrån det så gör vi en arbetsbeskrivning där varje steg av åtgärder presenteras.

Arbetsmomenten fasdrenovering:

När man ska renovera en putsfasad så behöver man göra det med varsamhet. Man börjar alltid med att tvätta fasaden för att få bort smutspartiklar.
Nästa steg är att gå över hela fasaden för att se vart putsen är dålig och undersöka varför. Oftast så är det vatten som rinner på fasaden som är boven. Så dåliga eller felmonterade fönsterbleck ses över o byts vid behov.

Sedan så skrapas sprickor upp och bommpartier tas helt bort. Nu är det viktigt att använda rätt bruk att laga med. Är det en reviterad fasad som har en trästomme med vass matta med nät på så är det kalkbruk som måste användas om man tar betongbruk så kommer omkringliggande kalkbruk spricka eftersom kalkbruket är mjukare o när huset rör på sig så spricker det.

Är det en fasad som inte är reviterad så lagas det med likvärdigt bruk oftast putsbruk. Mindre sprickor kan lagas direkt o putsas om djupet inte är mer än 1 cm men om det är djupare så grundas först sprickor och öppna partier och när bruket torkat så appliceras omgång 2 med bruk. När allt är lagat så kommer det viktigaste momentet målning.
Nyare fastigheter målas oftast med en silikatfärg och äldre villor med kalkfärg.

Vi utför Fasadrenovering och Fasadputs i hela Dalarna. Främst i Gävle!

fasadrenovering

Prisexempel

Fasadrenovering Gävle

* Priset är endast ett preliminärt pris vid förfrågan

Ca pris Fasadputs:

  • Puts villa och Reviterad villa med mindre lagningar 800-1000 kr/m2 ex.moms
  • Puts villa och Reviterad villa med många lagningar 1000-1200 kr/m2 ex.moms
  • Tilläggsisolering 1200-1400 kr/m2 ex.moms

I priset ingår ställning, material och arbete